Specialistische verpleging

Oprecht Zorgend verleent hoogcomplexe zorg thuis. 

Steeds vaker kiezen mensen voor verpleging of verzorging in hun eigen, vertrouwde thuissituatie. Hierdoor kan een ziekenhuisopname worden verkort of voorkomen. Terugkeer naar de thuissituatie of thuis blijven wonen is vaak moeilijk als u complexe zorg nodig heeft. 

Verpleging in eigen vertrouwde omgeving

Deskundigheid op het gebied van specialistische en complexe zorg thuis is daarom enorm belangrijk. Samen met u en uw huisarts of behandelend specialist bekijk ik de mogelijkheden voor specialistische verpleging. Ik bied persoonlijke en professionele begeleiding en stem de zorg zoveel mogelijk af op uw persoonlijke situatie. 

Hoogcomplexe zorg

Oprecht Zorgend verleent hoogcomplexe zorg thuis. U kunt hierbij denken aan diverse vormen van infuustherapie, sondevoeding/intraveneuze voeding of dialyse. Een deel van het werk bestaat uit palliatieve zorg, bijvoorbeeld pijnbestrijding en sedatie. 

Wil je meer weten?
Neem contact met me op of bel me!
M: +31 (0)85 902 46 42